Vadovė: Jolanta Miltenė Tel. nr. +37068569612 el.p. jolmilt@gmail.com

Plungės kultūros centras nuo 2004 m., vykdydamas  tęstinį projektą ,,Žemaitiškų tradicijų terpėje“ supažindino visuomenę su tautodailininkų kūrybos darbais ir ėmėsi audimo amato atgaivinimo Plungės rajone. Tuo tikslu 2008 metais buvo organizuotas 168 valandų trukmės audimo seminaras. Tęsiant projekto idėją Plungės kultūros centro patalpose buvo įrengtos audimo dirbtuvės ir suburtas audėjų klubas.

* Audimo dirbtuvių tikslas – tęsti audimo amato seminaro dalyvių tobulinimosi užsiėmimus ir vykdyti audimo amato edukacinę programą suaugusiems ir jaunimui.

*  Audimo dirbtuvių uždaviniai:

  1. Tęsti audimo amato mokymąsi, gilintis į žemaitiškas audimo tradicijas.
  2. Kaupti įvairią su audimu susijusią medžiagą, rengti įvairius audimo projektus.
  3. Bendradarbiauti su Švedijos Boksholmo organizacija ,,Draugas draugui“  ir Boksholmo audėjomis.
  4. Su savo audiniais dalyvauti rengiamose tautodailės parodose ir mugėse.

Audimo programos paskirtis – sudaryti sąlygas kiekvienam atėjusiam įgyti audimo rankinėmis staklėmis pradmenų, pažinti audimo įvairovę.

   Plungės kultūros centro AUDIMO klube yra siūlomi edukaciniai užsiėmimai mokiniams “Audimas – liaudiškoji interjero tekstilė”.

Šios edukacijos metu mokiniams bus pristatomas tradicinis audimas rankinėmis staklėmis ir audimo eksponatai: tradicinės lovatiesės, kutiniai takai, staltiesėlės, rankšluosčiai, tautinės rinktinės ir pintinės juostos, tautinis žemaitiškas kostiumas, taip pat didelės ir mažos staklės bei įrankiai, naudojami siūlams paruošti, audimo staklėms užtaisyti ir austi.

Visomis reikiamomis priemonėmis ir įrankiais aprūpina Audimo klubas.

Užsiėmimas trunka 2-3 val., priklausomai nuo žmonių skaičiaus.

Edukacinė programa moksleiviams ir vyresniems vykdoma iš anksto užsiregistravus kultūros centro tautodailės kabinete arba tel. 868569612 ( Jolanta Miltenė, LTS Plungės sk. pirmininkė)

Vadovė: Jolanta Miltenė Tel. nr. +37068569612 el.p. jolmilt@gmail.com

Plungė Cultural Centre AUDIMO Club

The purpose of the weaving club  is to continue the activities of the participants in the weaving craft workshop and to carry out an educational program for weaving crafts for adults and young people.

Tasks:

  1. Continue the learning of weaving craft, delving into the traditions of weaving.
  2. To accumulate various weaving-related material, prepare various weaving projects.
  3. Collaborate with swedish Boksholm organization “Friend to friend” and Boksholm audas.
  4. To participate with their fabrics, we organize folk art exhibitions and fairs.

The purpose of the weaving program is to enable anyone who has come to acquire the primers of weaving with hand-made machines, to know the variety of weaving.

The weaving Club of Plungė Cultural Centre offers educational activities for students “Weaving – folk interior textiles”.

During this education, pupils will be presented with traditional weaving with hand-made machines and various weaving exhibits.

Weaving club provides all necessary tools.

The session lasts 2-3 hours, depending on the number of people.

Educational program for students and older is carried out by pre-registration of the cultural center in the folk art room or by tel. 868569612 ( Jolanta Miltenė, Chair of LTS Plungė dp. )

Vadovė: Jolanta Miltenė Tel. nr. +37068569612 el.p. jolmilt@gmail.com