Vadovė: Jolanta Miltenė Tel. nr. +37068569612 el.p. jolmilt@gmail.com

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO

AUDIMO DIRBTUVIŲ 2015 -2016 METŲ VEIKLOS

PROGRAMA

1. Plungės kultūros centras nuo 2004 metų vykdo tęstinį projektą ,,Žemaitiškų tradicijų terpėje“. Pirmasis jo etapas supažindina su Plungės rajono tautodailininkų kūrybos darbais. Antrasis etapas sprendžia amatų atgaivinimo problemą Plungės krašte.

2008 metais projekto antrojo etapo pagrindinis tikslas buvo atgaivinti audimo amatą. Tuo tikslu buvo organizuotos 168 valandų trukmės audimo teorinis – praktinis seminaras. Tęsiant projekto idėją Plungės kultūros centro patalpose buvo įrengtos audimo dirbtuvės ir suburtas audėjų klubas.

2. Audimo dirbtuvių tikslas – tęsti audimo amato seminaro dalyvių tobulinimosi užsiėmimus ir vykdyti audimo amato edukacinę programą suaugusiems ir jaunimui.

3. Audimo dirbtuvių uždaviniai:

3.1. Tęsti audimo amato mokymąsi, gilintis į žemaitiškas audimo tradicijas.

3.2. Kaupti įvairią su audimu susijusią medžiagą, rengti įvairius audimo projektus.

3.3. Bendradarbiauti su Švedijos Boksholmo organizacija ,,Draugas draugui“  ir Boksholmo audėjomis.

3.4. Su savo audiniais dalyvauti rengiamose tautodailės parodose.

4. Edukacinė programa moksleiviams vykdoma iš anksto užsiregistravus kultūros centro tautodailės kabinete arba tel. Nr. (8 448 51361), 8 671 18305 ( vyr. spec. tautodailei Zafira Leilionienė)

4.1. Mokiniams sudarytos galimybės dalyvauti audimo pamokoje, kurioje bus vykdomi teoriniai ir praktiniai užsiėmimai.

4.2. Teorinėje dalyje supažindinama su audimo įranga ir audimo amato ypatumais.

4.3. Praktinėje – moksleiviams sudarytos sąlygos patiems sėsti prie staklių ir austi.

4.4. Vienos audimo pamokos trukmė – 1 val.

4.5. Vienos audimo pamokos kaina – 10 Lt.

5. Suaugusiems audimo amato mokymai organizuojami kiekvieną savaitės trečiadienį nuo 10.00 iki 17.00 val.

5.1. Audimo dirbtuvėse pravedami skudurinio tako audimo mokymai.

5.1 Dalyvis, mokymuose nusiaudęs audinį iš audimo dirbtuvių medžiagų, turi susimokėti už panaudotas medžiagas.

1,5 metro skudurinio tako kaina – 10 Lt.