Plungės rajono savivaldybės folkloro ansamblis ,,Gondinga“ (vad. Dalia Stasikėlienė) susibūrė 1988 m. Su neblėstančia atsakomybe, pagarba ir meile ansamblis populiarina Žemaitijos krašto folklorą, gilinasi į lokalinį etninį paveldą, puoselėja gimtojo krašto dvasines vertybes. Parengta daugybė koncertinių programų, įgyvendinti turiningi etnokultūriniai projektai, padaryti įrašai Lietuvos nacionaliniame radijuje ir televizijoje, išleistos kolektyvo audiokasetės ir du ansamblio CD. ,,Gondinga“ reprezentavo Plungę ir Lietuvą Vokietijoje, Prancūzijoje, Turkijoje, Latvijoje, Estijoje, Austrijoje, Švedijoje, Čekijoje, Tenerifės saloje Ispanijoje, Italijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Katalonijos sostinėje Barselonoje, Vengrijoje, Bulgarijoje, Ukrainoje.

Plungės rajono savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblis ,,Gondinga“ yra tarptautinio folkloro festivalio ,,Saulėlė raudona“ Plungėje iniciatorius ir organizatorius. Festivalis rengiamas nuo 1996 m. kas du metai.

2017 m. Žemaitijos regiono etninės kultūros globos taryba pagerbė Plungės kultūros centro folkloro ansamblį ,,Gondinga“ skirdama nominaciją už ilgametį darbą bei ,,įsigilinimą į žemaičių folkloro tradicijas ir gebėjimą jas kūrybiškai perteikti šiuolaikiniam žmogui“.

Šiuo metu ,,Gondingos“ ansamblyje groja, dainuoja ir šoka 25 įvairaus amžiaus dalyviai. Ansamblio repertuare- žemaičių krašto muzika, dainos, šokiai, pasakojamoji tautosaka.  Kolektyve esama šeimyniškos dvasios, kitaip daina neskambėtų.

Dalia Stasikeliene tel. +37068228509, el. p. dalefolk@gmail.com

https://www.facebook.com/folkloroansamblis.gondinga

     Folklore group ,,Gondinga“ of the culture centre of the munucipality of Plungė (the leader Dalia Stasikėlienė) was founded in 1988. With unfailing responsibility, respect and love, the group popularizes the folklore of the Samogitian region of Lithuania, delves into the local ethnic heritage, and cherishes the spiritual values ​​of the native land. Numerous concert programs have been prepared, rich ethno-cultural projects have been implemented, recordings have been made on the Lithuanian National Radio and Television, audio cassettes and two CDs of the group have been released. Gondinga represented Plungė and Lithuania in Germany, France, Turkey, Latvia, Estonia, Austria, Sweden, Czech Republic, Tenerife Island in Spain, Italy, USA, Catalan capital Barcelona, ​​Hungary, Bulgaria, Ukraine.

Folklore group ,,Gondinga“ of the culture centre of the munucipality of Plungė is the initiator and organizer of the international folklore festival “Saulelė Raudona“ (engl. “Red Sun“) in Plungė. The festival has been held since 1996 every two years.

In 2017 the Council for the Safeguarding of Ethnic Culture of the Samogitian Region honored the folklore group “Gondinga” with the nomination for their long-standing work and deep understanding of Samogitian folklore traditions and ability to convey them to a modern person.

Currently 25 members of various ages play, sing and dance in Gondinga group. The repertoire of the group includes music, songs, dances and folklore of the Samogitian region. There is a family spirit in the group, otherwise the song would not sound.

Dalia Stasikeliene tel. +37068228509,  dalefolk@gmail.com

https://www.facebook.com/folkloroansamblis.gondinga