Aktyvaus Plungės jaunimo iniciatyva, 2019 metais Plungės kultūros centre įkurtas Plungės kultūros centro renginių organizavimo ir savanorystės klubas. Šiuo metu klube, įgyvendinant įvairius projektus, organizuojant renginius, savanoriaujant kitų miestų organizuojamose šventėse, save atranda ir realizuoja virš 20 jaunų, aktyvių ir itin kūrybiškų asmenų.

Plungės kultūros centro renginių organizavimo ir savanorystės klube jaunimas aktyviai įtraukiamas į visapusišką renginio organizavimo procesą – nuo idėjos iškėlimo, generavimo iki paties renginio įgyvendinimo. Šiame renginio organizavimo procese jaunimas, pagal savo mėgstamas sritis, turi galimybę įgyvendinti savo mintis ir idėjas, ugdyti įvairius gebėjimus, pastebėti savo talentus ir stipriąsias puses bei pažinti ir auginti save, kaip asmenybę.

Klubą lankantys jaunuoliai ugdo organizavimo ir koordinavimo, viešojo kalbėjimo, tekstų rašymo, savidisciplinos, sceninės kultūros, bendravimo, bendradarbiavimo ir kitus gebėjimus. Nuo renginių organizavimo klubo veiklos neatsiejama kūryba, kuri čia išreiškiama pačiais įvairiausiais, netikėčiausiais ir įdomiausiais būdais.

Įdomu? Ateik, kursim kartu!

Renginių organizavimo ir savanorystės klubo vadovė – Rita Raukaitė.

Tel. – 8 623 58961

 

CULTURAL CENTER OF PLUNGE

 EVENTS ORGANIZATION AND VOLUNTEER’S CLUB

In reason of initiative of Plunge Youth, in 2019 in Cultural Center of Plunge was established events organization and volunteering club. Currently, more than 20 young, active and highly creative people are discovering and realizing themselves in the club through various projects, events and volunteering at events of other cities.

The Cultural Center of Plunge events organization and volunteering club actively involves young people in the comprehensive process of organizing an event – from the idea generation, to the generation of the event. In this process of organizing an event, young people, in their favorite areas, have the opportunity to put their thoughts and ideas into practice, develop their various abilities, notice their talents and strengths, and grow themselves as a persons.

The young people who attend the club develop their organizational and coordination skills, public speaking, text writing, self-discipline, stage culture, communication, collaboration and more. Creativity, which is expressed here in the most diverse, unexpected and interesting ways, is inseparable from the activities of the club.

Interesting? Come on, let’s work together!

Head of the event organization and volunteer club – Rita Raukaitė.

 Rita Raukaite Organizator of the event. Education – higher university (Director of Events). Leads the Culture Center Event Organization and Volunteering Club and actively cooperates with youth organizations, clubs and individual persons of Plunge’s City and District.