Studijos vadovė Jolanta Miltenė tel. nr. +37068569612 el.p. jolmilt@gmail.com

Tikslai:

  •  skatinti kūrybinių menų plėtrą;  
  •  sudaryti sąlygas suaugusiam žmogui kurti ir pristatyti publikai savo darbus;
  •  aktyvinti visuomenės bendradarbiavimą kultūriniame gyvenime;
  •  prisidėti prie kultūros paveldo išsaugojimo.

Uždaviniai:

  • Meninių įgūdžių lavinimas;
  • Emocinės įtampos šalinimas;
  • Savivertės pojūčio stiprinimas;
  • Pozityvių veiklos formų skatinimas;
  • Kūrybiškumo ugdymas.

 

Studijos veiklos apibūdinimas:

Menų studija ARTola,  susikūrusi  2017 m.  rugsėjo mėn.,  pakvietė kūrybiniam darbui susiburti suaugusius Plungės krašto žmones, kurie nori aktyviai ir meniškai praleisti laiką, pasimokyti meninės saviraiškos ir kitaip įsitraukti į kultūrinį gyvenimą.

 Studijoje dirbama siekiant asmeninės kūrybinės pažangos bei pozityvios kryptingos meninės veiklos.

Studija renkasi kartą per savaitę, dirba 2-3 val. (priklausomai nuo darbo specifikos).

                

Reikalingas priemones studijos nariai įsigyja patys, esant poreikiui gali būti kaupiamas studijos fondas.