Nuo 2017 m. sausio 2 d. Pirmininkė Jolanta Miltenė Tel. nr. +37068569612 el.p. jolmilt@gmail.com 

Iki 2017 m. sausio 1 d. Pirmininke buvo: Zafira Leilionienė Tel. nr. +37067118305 el. p. zafira.zefirina@gmail.com

Lietuvos tautodailininkų sąjunga gyvuoja nuo 1966 metų ir yra pati didžiausia kūrybinė organizacija Lietuvoje. Jos gretose yra 2 500 narių.

Plungės rajone gyvena ir kuria 68 tautodailininkų sąjungos nariai ir nemažas būrys menininkų mėgėjų, kurie savo kūrybine veikla siekia papildyti sąjungos gretas.

Plungės kultūros centre yra sudarytos puikios sąlygos, kurios palaiko ir užtikrina tautodailininkų organizacijos gyvybingumą.

Čia buriasi medžio drožėjai, tapytojai, audėjai, keramikai, kalviai, pynėjai, popieriaus karpytojai ir įvairių rankdarbių meistrai. xMūsų rajone pati gyvybingiausia ir tradiciškiausia tautodailės šaka – medžio skulptūra, kurios kūrėjai visada sulaukia gero įvertinimo respublikinėse parodose.

Plungės tautodailininkų organizacija kasmet organizuoja įvairių kūrybos žanrų parodas, teorinius – praktinius seminarus, konkursus, muges, įvairias šventes. Iš jų patys svarbiausi yra tęstiniai edukaciniai projektai: nuo 2001 metų, skirtas vaikams ir jaunimui – ,,Stanislovas Riauba – Žemaitijos Andersenas” , nuo 2004 metų – regiono tautodailininkams skirtas – ,,Žemaitiškų tradicijų terpėje”. Jų vykdymas užtikrina tautodailės tradicijų populiarinimą ir puoselėjimą, atspindi labiausiai plėtojamas liaudies dailės šakas, išryškina meistrų kūrybos lygį, sąsajas su žemaitiškomis dailės tradicijomis, iškelia nykstančių amatų problemą.

Vienos iš gražiausių švenčių yra metų gale organizuojamos tautodailininkų jubiliatų kūrybos parodos, kurių metu yra pagerbiami menininkai, tais metais atšventę savo garbingas sukaktis.

Liaudies meno kūriniai paperka savo nuoširdumu ir fantazija, o liaudies meno parodos – pačios mylimiausios ir labiausiai lankomos žiūrovų.

Nuo 2001 metų tautodailininkai glaudžiai bendradarbiauja su Švedijos Boksholmo organizacija ,,Draugas draugui“. Drauge vykdo kūrybinę ir edukacinę veiklą. Šios draugystės dėka rajone buvo atgaivintas audimo amatas, centre įkurtos audimo dirbtuvės, o audėjos ir daugybė jaunųjų menininkų turėjo galimybę eksponuoti savo kūrinius įvairiuose Švedijos miestuose.