Vadovė: Ilona Baltikauskaitė Tel. nr. +37060010310 el. p. ilona.baltikauskaite@gmail.com;

tinklapis: www.suvartukas.lt

Seniausiai, jau 71 metus, gyvuojantis kolektyvas Plungės kultūros centre – nusipelnęs šokių ir dainų ansamblis „Suvartukas“. Šiuo metu kolektyvą sudaro trys grupės: šokėjai, muzikantai, dainininkai. Didžiausias būrys „Suvartuko“ ansamblyje yra šokėjų. Šokio mylėtojai čia leidžia laisvalaikį nuo 20 iki 50 m.

Plungės kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių ansamblis „Suvartukas“- seniausiai dirbantis kolektyvas ne tik mieste, bet ir Žemaitijos regione. Pirmųjų kūrybinio darbo žingsnių tenka ieškoti  1947 m., Kolektyvo įkūrėja, ilgametė kolektyvo meno vadovė Danutė Radvilavičienė. 2018 m. kolektyvas atšventė savo kūrybinės veiklos 70–metį.

Šiuo metu kolektyvą sudaro šokėjų, muzikantų, dainininkų ir liaudiškų šokių studijos „Suvartukas“ grupės. Didžiausias būrys „Suvartuko“ ansamblyje – šokėjų. Šokėjai –tikri šokių veteranai ir lietuviško šokio mylėtojai. Kai kurie kolektyve šoka jau daugiau kaip 20 metų.

Nuo 1969 m. prie šokėjų prisijungė muzikantai, vėliau ir dainininkai. Kapelą  sudaro 10 profesionalių muzikantų, turinčių muzikinį išsilavinimą. Grojama tradiciniais lietuvių liaudies instrumentais – birbynėmis, skudučiais. Taip pat  smuikais, kontrabosu, akordeonu, triūba, klarnetu, būgnais. Vokalinę grupę sudaro būrys daininkų , kurie atlieka liaudiškas ir lietuvių kompozitorių sukurtas dainas, pritaria šokėjams ir muzikantams.

1967 m. kolektyvui suteiktas „Suvartuko“ vardas. „Suvartukas“ – etnografinis porinis šokis, šokamas ratu sukantis ir verčiantis. Nuo pirmųjų darbo metų kolektyvas nuėjo ilgą kelią, išaugo į vieną geriausių šalies kolektyvų. Kolektyvas sėkmingai atstovauja rajonui  įvairiuose Lietuvoje vykstančiuose liaudiškos muzikos festivaliuose ir konkursuose  Ansamblis apdovanotas Lietuvos liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo įsteigtu mėgėjų meno kolektyvų ir jų vadovų apdovanojimu – „Aukso paukštės“ nominacija.

Taip pat tarptautiniuose festivaliuose ir projektuose. Koncertuota Velse, Vengrijoje, Lenkijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Latvijoje, Estijoje, Turkijoje ir kt. šalyse.

Kolektyvo vadovė -Ilona Baltikauskaitė

„Suvartuko“ skambi lietuviška daina, trankus šokis, žemaitiškos klumpės garsina Plungės ir Lietuvos vardą. Kolektyvas pasiruošęs bendrauti ir draugauti su bet kurios šalies šokio mylėtojais, norinčiais ir galinčiais, kartu kurti bendrus projektus, kurių pagrindinis tikslas – dar labiau populiarinti savojo krašto šokius, muziką ir dainas.

„Suvartukas“ – is the oldest group both in the town and the region. We are from Lithuania town calles Plunge, situated sime 60 km from the Baltic Sea .The first steps of creative work were made in 1947 when 8 girls dressed in national costumes danced, later men joined them.

At present the group consists of three subgroups: dancers, musicians, singers.

The success of ,,SUVARTUKAS” program is based on the national pieces applied for performance on the stage at a high artistic level. Lithuanian dances and songs applied for the stage are like a connection between the past and the present, serving as one of the ways to preserve one’s identity on the wave of cosmopolitan culture. This was instinctively noticed by the „SUVARTUKAS” creators 70 years ago. The dances performed by „SUVARTUKAS” are rich of ethnography, Lithuanian traditions, colors, forms, some classical elements and reflections of our daily life. The repertoire consists of Samogitian region dances with clogs, games of shepherds, various polkas.

The Country side music orchestra consists of 10 professional musicians who play traditional Lithuanian Instruments such as reed-pipes, panpipes as well as violins, contrabass, accordion, trumpet, clarinet and drums.

Ilona Baltikauskaite is the chief choreographer and artistic director of the folk dance ensemble Suvartukas, at the Cultural Center in Plunge, Lithuania.

A former dancer of Suvartukas herself, Ilona Baltikauskaite pursued choreography as her profession and returned to the ensemble in 1987 after graduating from the Klaipeda University, School of Choreography majoring in dance and choreography.

In order to encourage the seamless transition among all age groups of dancers and to keep the talented ensemble strong, Ilona established a folk dance studio for children and youth in 2000.  Currently, the studio instructs more than 200 children and youth.

In the years 2003, 2007, 2009, and 2014, Ilona was the chief choreographer of the Dance Day during the Lithuanian National Song Festival.  In 2012 and 2016, she served as the chief choreographer of the Dance Day during the Lithuanian Schoolchildren Song Festival.

Under Ilona’s leadership, all age groups of Suvartukas dancers participate in various concerts, festivals, and competitions across Lithuania.  The ensemble has been nominated and won multiple national prizes of folkloric and culture competitions.  Suvartukas regularly participates in international dance festivals and projects.  The ensemble has danced in Spain, France, Wales, Croatia, Italy, Turkey, Czech Republic, Germany, Greece, Bulgaria, Spain, Armenia, Kazakhstan, Ukraine, Georgia, Macedonia, Poland, Slovakia, Australia, and the United States, as a part of the renowned Golden Gate project.

Ilona organizes the international dance festival “Laisves vaikai” (Children of Freedom) and the local folk dance festival “Visi i Zemaitija” (All to Samogitia).  Ilona is one of only a few Lithuanian choreographers who has twice been recognized with the Golden Bird award, the highest honor for Lithuanian amateur art groups and their artistic directors.

She is the artistic leader of the group and a former dancer. She served as the ballet-master at “World Lithuanian Festivals of Songs” in the years: 2003, 2007, 2009, 2012, 2014, 2016 and creates dances and field compositions.

Vadovė: Ilona Baltikauskaitė Tel. nr. +37060010310 el. p. ilona.baltikauskaite@gmail.com;

tinklapis: www.suvartukas.lt