Vadovės: Ilona Baltikauskaitė Tel. nr. +37060010310

el. p.ilona.baltikauskaite@gmail.com;

tinklapis: www.suvartukas.lt

Vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių studija „ Suvartukas“ įkurta 2000 m. Šiuo metu studiją lanko 190 vaikų ir jaunimo juos visus šokdina ir globoja, studijos įkūrėja choreografė ir  meno vadovė Ilona Baltikauskaitė. Mažieji 6–19 m. šokėjai jau beveik 20 metų tęsia tėvų tradicijas. Jie sėkmingai atstovauja rajonui Pasaulio lietuvių ir Moksleivių dainų šventėse, Plungės miesto ir Žemaitijos dainų šventėse, dalyvauja įvairiuose vaikų ir jaunimo tautinės muzikos ir šokių festivaliuose ne tik visoje Lietuvoje, bet ir užsienyje. Kolektyvas inicijuoja vaikų ir jaunimo liaudies šokių šventes Plungėje, nuo 2004 m. vykdo tarptautinį projektą „Laisvės vaikai“. „Suvartukas“ studija – Lietuvos vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių konkurso „Aguonėlė“, kuris vyksta kas ketveri metai, 2004 m. 2012 m.  ir 2016m laureatas, o 2008 m.ir 2016 m.- I vietos diplomantas. 2007 m. kolektyvas apdovanotas aukščiausiu mėgėjų meno įvertinimu – Lietuvos liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo įsteigtu mėgėjų meno kolektyvų ir jų vadovų apdovanojimu – „Aukso paukštės“ nominacija .

,,Plungė eina, Plungė eina su daina, Suvartukas Suvartukas –tai  jėga”