Lietuvių liaudies kūryba, tai tarsi neišsenkantis lobynas, iš kurio galima pasisemti sielos atgaivos,   įvairiausiomis melodijomis išreikšti pačius giliausius žmogaus jausmus.

Vaikų ir jaunimo liaudiškos muzikos kapelos muzikantai su didžiausiu entuziazmu, pagarba ir meile mokosi pažinti savo tautos lobyną, taip ugdydami savo kraštui pačius tauriausius jausmus.

Liaudiškos muzikos jaunieji muzikantai, kurių vadovė Rita Džiaugienė, populiarina ir puoselėja lietuvių liaudies muziką, kurią atlieka įvairiais liaudies instrumentais,  bendradarbiauja su  kitais meniniais kolektyvais – vaikų liaudies šokių ansambliu ,,Žirginėliai”, Prūsalių vokaliniu moterų ansambliu ,,Serbentėlės“.

Kolektyvas kasmet dalyvauja  įvairiose rajono šventėse,  akompanuoja šokėjams konkursuose ,,Šoktinis“, ,,Aguonėlė“, kuriuose laimėti laureatų diplomai, o tarptautiniuose festivaliuose Lenkijoje, Turkijoje, Kroatijoje, Italijoje kolektyvas reprezentavo savo kraštą, pristatydamas savo tautos liaudies muziką užsienio šalių klausytojams.

Kolektyvo repertuarą sudaro lietuvių liaudies muzika ir kitų kompozitorių kūryba, kurią aranžuoja vadovė. Jaunieji muzikantai savo laisvalaikį skiria meniniam ugdymui ir tobulėjimui, ieškodami įvairiausių derinių ir sąskambių lietuvių liaudies muzikos erdvėje.

Vadovė Rita Džiaugienė, el. p. mykoliukai@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=FzluYQMjZU8 (nuo 8:35 min.)

https://www.youtube.com/watch?v=kBkY84XkqM0

CHILDREN AND YOUTH FOLK MUSIC ENSEMBLE

      Lithuanian folk art is inexhaustible treasure from which you can refresh your soul and express the deepest feelings with various music sounds. The youngest folk music musicians with the greatest enthusiasm, honor and love are learning about their nation and developing noble feelings for their land.

The leader of the youth folk musicians is Rita Džiaugienė. She cherishes lithuanian folk music which is performed by various folk instruments, cooperates with other ensembles – children folk dance ensemble „Žirginėliai“, vocal women ensemble „Serbentėlės“.

The folk music ensemble annualy participates in various district festivals, accompanies for dancers in contests „Šoktinis“ and „Aguonėlė“ where diplomas are won. Also, the ensemble has represented their folk music for foreign listeners in international festivals who took place in Poland, Turkey, Croatia, Italy.

The repertoire of ensemble consists of lituanina folk music and other composer music, which is arranged by group leader. The youngest musicians dedicate their free time for art education and they are looking for various consonances in lithuanian folk music space.

Group leader Rita Džiaugienė, e-mail: mykoliukai@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=FzluYQMjZU8 (from 8:35 min.)

https://www.youtube.com/watch?v=kBkY84XkqM0