Grynojo turto pok.ataskaita 2017m

Atsargų jud.apysk.

Aiškinamasis raštas 2017 m prie fin.atask.rinkinio II ketv

Gautinos sumo 2017

Balansas 2017

Fin.sumos 2017m

Pažyma apie fin būklę 2017.12.31

Mokėtinos sumos 2017

Veiklos rez..ataskaita 2017

Mokėtinos gautinos sumos 2017.12.31

Ilgalaikio turto judėjimo ataskaita 2017m

Pinigų srautų atask.2017m

Aiškinamasis raštas 2017 m prie fin.atask.rinkinio ketv.

FI.būklės ataskaita 2017.03.31

finnasvimo sumos 2017.03.31

Mokėtinos gautinos sumos 2017.03.31

Sąmatos vykdymo ataskaita 2017.3.31

veiklos rezultatų ataskaita 2017.03.31

Mokėtinos gautinos sumos 2017.06.30 (1)

Sąmatos vykdymo ataskaita 2017.06.30 (1)

pažyma apie fin būklę 2017.06.30 (1)

Mokėtinos gautinos sumos 2017.06.30 (1)

finnasvimo sumos 2017.06.30 (1)

FI.būklės ataskaita 2017.06,30 (1)

Aiškinamasis raštas 2017 m prie fin.atask.rinkinio II ketv

veiklos rezultatų ataskaita 2017.06.30 (1)

 

 

2016 metų finansinių ataskaitų metinis aiškinamasis raštas

Gautinos sumos 2016 m.

Finansinės būklės ataskaita 2016m.

Ilgalaikis turtas 2016 m.

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2016 m.

Pažyma apie finansinę būklę 2016 m.

Finansavimo sumos 2016 m.

Pinigų srautai 2016 m.

 

pažyma apie fin.būklę pildoma III ketv.

Fin.būklės ataskaita 2016 III ketv.

Fin.sumos 2016 III ketv.

Sąmatos įvykdymo ataskaita III ketv.

Mokėtinos ir gautinos sumos III ketv.

veiklos rezul.ataskaita 2016-III ketv

 

veiklos rezul.ataskaita 2016-I pusm (1)

Fin.būklės ataskaita 2016 I pusm

Fin.sumos 2016 I pusm (2)

Fin.sumos 2016 I pusm (1)

Aiškinamasis raštas 2016 m prie fin.atask.rinkinio ketv.

Fin.sumų likučiai 2016 I pusm (1)

 

 

Finansavimo sumos III ketvirtis

Finasinės būklės ataskaita III ketvirtis

Išlaidų vykdymo ataskaita įst.paj.

Išlaidų vykdymo ataskaita sav.

Mokėtinos gautinos sumas

Veiklos rezultatų ataskaite III ketvirtis