2017 m. supaprastintų pirkimų planas

2016 m. supaprastintų pirkimų planas

2015 m supaprastintų pirkimų planas

2014 metų supaprastintų pirkimų planas

Viešųjų pirkimų įstatymas.

Šiuo metu viešieji pirkimai nevykdomi.